default logo

Klassikaal of digitaal?

Voor de “lesvrije periode” kwam ik terecht in een Linked-in discussie die al snel dreigde te verworden tot een welles-nietes discussie over klassikaal versus meer geïndividualiseerd, leerling gestuurd onderwijs, digitaal. In het kader van “Hergebruik” – i
Lees verder →